Lørdag den 25. juni kl. 10 er der fælles arbejdsdag. Vi mødes på fællesgrunden til morgenmad som vanligt. Som afslutning serveres der pølser m.m.

Husk at melde afbud til Even, hvis I ikke kan deltage.

Vandet lukkes den 5. november 2022 - se under kalender

 

 

Endelig er foråret kommet til os.

Vi åbner for vandet i Bakkedal lørdag den 19/3-22.

Vi mødes ,som traditionen foreskriver, kl. 10 ved fællesgrunden. Der er rundstykker og kaffe mv. og derefter åbnes for vandet.

Husk at dit vandindtag skal være lukket - ved åbning.

Kære alle

Nu er sæsonen ved at være slut og vi siger tak til hinanden for en god sæson i haveforeningen. Det er tid til at lukke for vandet til vore haver. Vi lukker lørdag den

6. november 2021  kl. 10.00 . Vi håber fra bestyrelsens side at se så mange af jer som muligt da vi skal bruge jeres aflæsninger af vandurene til en udskrift til starten af næste sæson.    Hvis man ikke deltager bedes i sende jeres aflæsning til vores kasserer Even Andersen enten ved sms eller pr mail:  Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.   eller tlf. 2179 1747

Vi mødes på fællesgrunden og der serveres morgenbrød og kaffe og en lille en til at varme sig på.

Vel mødt

Venlig hilsen

pbv.

Jørgen Jørgensen/formand

HF Bakkedal.  

Så får vi igen muligheden for at tilbringe en dejlig lørdag i godt selskab og samtidig forskønne vores fællesgrund og områderne omkring.

Fælles arbejdsdag er lørdag den 26. juni 2021.

Husk at melde afbud, hvis du ikke kan deltage. 

Det er øv og slet ikke som vi ønsker det. Meen det er vi jo ikke alene om. Vi ønsker for os alle, at vi får en forrygende havesæson i 2021. Vi krydser fingre for at vi kan få en dejlig fælles arbejdsdag - få afholdt generalforsamling og ikke mindst holde - nu ikke rejsegilde - men fejring af færdiggørelse af vores fælles toiletvogn/terasse.

 

Kasserer Even skriver:

 

Så nærmer havesæsonen 2021 sig med raske skridt, og det betyder jo at vi skal have åbnet for vandet.

 

Senest lørdag den 27. marts kl. 10:00 skal alle vandhaner være lukket.

 

Da der pt ikke må samles mere end 5 vil der ikke blive arrangeret forplejning.

 

NB:  se punkt 7 i vore ordensregler (vedhæftet fil) omhandlende åbning af vand.

Afslutning af havesæson 2020...

Vi mødes på fællesgrunden kl. 10. Situationen taget i betragtning er der intet fælles traktement. Har du lyst, vil der være en øl/sodavand.

Der bliver lukket for vandet og du skal medbringe din aflæsning af vandur.

Bestyrelsen vil være tilstede.

Er du forhindret i at møde op, kan du sende din aflæsning til kasserer Even på enten mail Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.  eller på 2179 1747.

Opdatering pr. 21/9-20

Der er ikke fælles morgenmad og ej heller pølser m.m.

Grundet Covid 19 er det besluttet, at der knokles igennem og undervejs kan nydes en øl eller sodavand med behørig afstand.

Pligtarbejdsdag og "rejsegilde".

Foreningen indbyder til pligtarbejdsdag og ”rejsegilde” lørdag den 26. september 2020 kl. 10.00. Vi mødes på fællesgrunden.

Vi starter med morgenbrød og kaffe.

Arbejdsopgaverne deles ud til de fremmødte, og vi vil så ”hygge” os med lidt arbejde på foreningens arealer.

Efter ”hårdt” arbejde er foreningen vært med røde pølser, tilbehør, øl og vand.

Husk afbud senest onsdag den 23.9., hvis I ikke kan deltage i pligtarbejdet. Ved udeblivelse uden afbud opkræves en bod på kr. 300,-

Afbud til kasserer (husk at opgive have nummer).

Mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Mobil/Sms: 2179 1747

På bestyrelsens vegne

Even

Kasserer

Have 32

Lørdag den 27. juni 2020 afholdtes der i forbindelse med den årlige arbejdsdag ekstra ordinær generalforsamling. Dette skyldtes at Allan - som var suppleant i bestyrelsen har solgt sin have og dermed udtræder.

Ind træder som suppleanter:

Leif - have 31

Helle - have 44

Revisor suppleant:

Henrik - have 30

Tjek kalender her på siden....

Info om den årlige fælles arbejdsdag.

Vi har i løbet af de sidste måneder fået en del nye kolonister i foreningen.

Varmt velkommen til:

Have nr. 22 - Marcus O'Connor

Have nr. 26 - Walid

Have nr. 28 - Dorthe Nørgaard

Have nr. 30 - Henrik og Marianne

Have nr. 40 - Lars Jensen

Have nr.  41 - Pernille Hertz

Have nr. 46 - Naly Schwan Fahd

 

Fra den 25. maj vil der i en periode være plantesalg fra have nr. 37 på Mocca Street.

Slå vejen forbi - der er super fine planter til gode priser. Der er høflig selvbetjening og betaling via mobil pay.

Havesæson 2020 blev åbnet stille og roligt grundet COVID-19. Der blev åbnet for vandet - og vi måtte desværre undvære den traditionelle, hyggelige formiddags-komsammen.

Der er dog som altid en masse liv og der er projekter og hygge i langt de fleste haver. Foråret har vist sig fra sin bedste side.

 

FORMAND/KASSERERMØDE

Mandag den 30. november 2015 kl. 18.30 i fælleshuset i Fritiden

Se referatet her.

 

Der blev indkaldt til en ekstra Ordinær generalforsamling lørdag den 30.05.2015.

Grunden var, at der var en haveejer, der ikke mente at vi kørte efter reglerne i forbindelse med højde på hækkene i Bakkedal.

Referat fra mødet :

Der blev enstemmigt vedtaget af 20 haveejere at Punkt 11 i vores ordensregler blev ændret fra Nuværende ordlyd : Højden på hækkene må må ikke overstige 160 cm og ud mod havegang 120 cm samt en bredde på 70 cm.

Fremtidig ordlyd : Højden på hækkene må ikke overstige 160 cm, dog tillades en højde 120 cm ud mod havegang, hvis dette findes harmonisk, og dette afgøres af den til hver tid siddende bestyrelse. - Bredden på hækken 70 cm.

Afstemning blev afgjort ved håndoprækning.

Der vil til den kommende generalforsamlig 2016, blive delt redigerede ordensregler ud.

Glade efterårs hilsner

Bestyrelsen

 

Referat

Formand/kasser møde 14 april 2015 kl. 18.30 for Horsens afd. i Sydøstjyllands Kreds.
Afholdt i haveselskabet ”FRITIDEN”.
1. Kredsformand Anni Kyed bød velkommen.

2. Anne Dorte fra Horsens Kommune var inviteret for at fortælle om det nye affaldssystem. Det nye affaldssystem indebære at affald for fremtiden skal sorteres i 4 kategorier. Der blev udleveret materiale til de fremmødte vedrørende dette. For kolonihaver vil det nye system træde i kraft fra foråret 2016. 
På F/K mødet til efteråret, skal alle haveselskaber have klarlagt hvor mange affaldscontainere der skal bruges i eget haveselskab, derfor inviterer vi Anne Dorte igen til dette møde, således bestilling af containere kan afgives på dette tidspunkt.

3. Lise-lotte fra Kommunen redegjorde herefter for kommunens holdning/planer for kloakering. Der har været flere løsninger i spil. En løsning hvor der er kloak helt frem til det enkelte kolonihavehus til ca. 70 mill. En anden løsning hvor det er ført kloakering frem til havelågen til 53 mill. Kr. En hvor der kun laves fælles toiletter og en tømnings plads for camping toiletter i hver enkelt haveforening. 
Udmeldingen fra Horsens kommune er pt. at kommunen ikke vil bruge de 50-70 mill. Kr. en kloakeringsløsning vil koste, derfor har kommunen meldt ud med at de vil håndhæve det der står i lejekontrakten, med at foreningen er forpligtet til at installere fællestoiletter. Horsens Kommune har været på uanmeldt besøg ude i haveselskaberne for at kontrollere eventuelle ulovlige afløbsinstallationer, og her beklagede Lise-lotte at der ikke var blevet givet besked til Kredsen, således at vi kunne have informeret haveselskaberne om at der ville komme tilsyn. 
Konklusionen på dette blev at vi afholder endnu et møde med formændene, på dette møde skal hver haveselskab komme med deres indstilling/forslag til kloakering, således Kredsen kan indsamle dette og bruge dette resultat til at videreforhandle med kommunen.
Lise-lotte fortalte også at udvalget var positiv indstillet på at give tilladelse til bebyggelse på 50 m2 samt 10 m2 overdækket terrasse. 
Der er nu endelig udarbejdet et udkast til en ny lejekontrakt, men der er flere ting bl.a. kloakering der lige skal afklares først, inden ny kontrakt kan godkendes. Derfor er det stadig den gamle kontrakt der gælder endnu, men Lise-lotte lovede en tidshorisont der hedder medio indeværende år, så der er lys forude...... 


Til slut fortalte Lise-lotte om henvendelse ang. forespørgsel om regler for godkendelse af nye købere. Her henvises til lov om kolonihaver fra Naturstyrelsen. Vi vil blive omfattet af denne lov, alle skal til at lave ventelister, regler skal opsættes for ventelister mm, dette bliver aktuelt ifm. når ny lejekontrakt indgås. Anni tilsender link til denne lov til alle formænd. Linket er også lagt på ”den gamle” hjemmeside. 
Så gik vi til en runde, gennem alle haveforeninger, hvor alle kunne fremkomme med særønsker til Lise-lotte. Der blev afleveret ønsker fra haveforeningerne til kommunen vedrørende grus mm. til stier, veje, og ønske om møde for afklaring af afvandingskanaler i hhv. Løv høj og Ålykke. Inden Lise-lotte forlod mødet sprang vi lige til punkt 7. på dagsorden, idet Lise-lotte også har del i afklaring af denne sag. 
Det drejer sig om regler for vinterlukning af vand ude i haveselskaberne, hvor Pilevænget mener at Anni har formidlet, at denne regel med vinterlukning af vand er blevet lavet. Pilevænget har endvidere kørt sagen til juridisk afdeling i Hovedforbundet, hvori man mener at Anni arbejder imod medlemmernes interesse i denne forbindelse. Der blev fra Lise-lottes side fortalt, at reglen med vinterlukning af vand i haveselskaberne altid har eksisteret, så dette er ikke en ny regel der er lavet af Anni. Lise-lotte påpegede at det vil blive defineret mere konkret i den nye lejeaftale.

4. Kredskasserer Anny Winberg fremlagde det reviderede regnskab år 2014 for den gamle Horsens kreds. Dette blev taget til efterretning og overskuddet er udbetalt til haveforeningerne, således at kontoen nu er i 0 kr. og lukket.

5. Der er afholdt 1 møde i hovedbestyrelsen, hvor dagsordenen primært var konstituering i den nye Hovedbestyrelse. Anni Kyed gav en information om den nye formandsportal. Her kan alle relevante dokumenter findes og medlemsinformationer indtastes. 
Vurderingsportalen: Der er også indført nyt vurderingssystem pr. 1.januar 2015, som nu er et online system. I Horsens har vi fået valgt 12 personer som vurderingsfolk. Der skal være 3 vurderingsfolk til hver vurdering i dag, og vi har i dag 4 teams der tager ud og vurderer. Formanden for den enkelte forening skal udlevere et løsøreskema til sælger, som skal bruges på vurderingsdagen. Både formand og sælger SKAL være til stede ved vurdering. Det koster 600,-kr at få en have vurderet. Tingbogsattest som indhentes ved salg, må max. være 1 uge gammel.

6. Anni Kyed gav en information om den nye kreds’s opstart og dets arbejde, herunder de udvalg der er blevet nedsat. Udvalg er hhv. Miljø, Vurdering, Byggesag og Jura.

7. Se under punkt 3 – under Lise-lotte.

8. Kredsformanden roste foreningerne vedrørende tilbagemeldingerne ang. bestyrelsesændringer, vurderingsfolk, kredsrepræsentanter etc. Det fungerer fint.

9. Den ”gamle” hjemmeside fungerer endnu, dog er den nye hjemmeside for Sydøstjyllands Kreds under opbygning.
Der afholdes havevurdering til præmiering fra 26 juni til 29 juni for hhv. Horsens og Fuglsang i Fredericia. Datoer ligges ind på den gamle hjemmeside.

10. Der henvises til punkt 3.

11. Ønske om at der kommer Logo på vurderingspapirer. AK retter henvendelse til Hovedforbundet.

Formanden takkede for i aften og ønskede alle en god sommer.

Referent: Søren Otto Rasmussen

Lørdag den 30. maj 2015 kl. 10:00 indkaldes der til fælles!arbejde - Vi mødes ved flagstangen.

Læs mere her