Sæt kryds i kalenderen den 1. juli 2023

vi holder fælles arbejdsdag. Vi mødes ved fælleshuset kl. 10 til en gang morgenmad. Herefter uddelegeres de planlagte opgaver.

Der bestilles en container. Efter endt arbejdsdag er alle velkomne til at fylde i containeren.

Husk !! Der er mødepligt. Kan du ikke deltage, skal der meldes afbud til Even.